สร้าง Ticket ใหม่

เลือกกลุ่มประเภทของปัญหา

กรุณาเลือกกลุ่มประเภทของปัญหา

สามารถสร้าง Ticket ได้สูงสุด 5 Tickets ในเวลาเดียวกันเท่านั้น
คำแนะนำ : เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา กรุณาส่ง Ticket ก่อนเวลา 18.00 น. ของทุกวันค่ะ

กรุณารอสักครู่...