สร้าง Ticket ใหม่

สอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีน (หมอพร้อม)

กรุณาเลือกรายการที่จะสอบถาม

สามารถสร้าง Ticket ได้สูงสุด 5 Tickets ในเวลาเดียวกันเท่านั้น

กรุณารอสักครู่...